ANDAKT: «Men her i uværet på b
...
ANDAKT: «Men her i uværet på båten til Tarsis var Jona på en annen arena. Sjøfolkene kjente ikke Israels Gud. Men de var kjekke folk. De spurte ham om hans «vitnesbyrd»». Foto: Adobe Stock
andakt
Jonas ulike arenaer
Del
Jona var fra Israel. Hans trosopplæring var knyttet til Guds handlinger i folkets historie. Det var Gud som hadde ført folket ut fra trellekåret i Egypt, gjennom havet og inn i løfteslandet.

Barnelærdommen inneholdt også omtale av skapelsen og syndefallet. Himmelen, havet, jorden og alt som lever, tilhører Israels Gud. Han er alle folkenes Gud, også deres som ikke kjenner ham. Både Jona og naboene i Gat-Hefer hadde dette i ryggmargen.

Men her i uværet på båten til Tarsis var Jona på en annen arena. Sjøfolkene kjente ikke Israels Gud. Men de var kjekke folk. De spurte ham om hans «vitnesbyrd». Viste respekt for hans Gud. Kviet seg for å gjøre det Jona foreslo: Å kaste ham over bord. Til slutt gjorde de det, men søkte straks en slags «tilgivelse», de ofret og ga løfter.

Den tredje arenaen Jona forbindes med er storbyen Ninive. Fra den byen lød et grusomt rop opp til Gud. Her rådde maktens menn, her var falskhet, albuementalitet, seksuell løssluppenhet, hat og hevngjerrighet.

Også vi havner gjennom livet på ulike arenaer. Folk er forskjellige. Men de har ett felles: De er skapt av Israels Gud og står til ansvar for ham. Framfor noe annet vil han – via oss – prøve og nå dem med den samme trosopplæringen som vi har fått.

andakt,Jona,egil sjaastad,israel,tatsis