Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Grønt lys
Del
I Guds åndelige verden heter det grønne trafikklyset: «Det er fullbrakt!» Joh. 19, 30. Og det blir ikke grønnere. Det er tilstrekkelig.

En eldre kvinne, som bodde utenfor byen, var på bytur. Det var lenge siden sist, og hun var litt engstelig for trafikken. På et gatehjørne var det trafikklys, og hun ble usikker på hva hun skulle gjøre. Hun ble stående lenge og vel. Lysene skriftet stadig farge. En gutt som så henne, ropte skøyeraktig, «Nå må du gå, det blir ikke grønnere lys!»

På vandringen gjennom livet møter vi mange trafikklys. Vi må ta noen avgjørelser, ta noen viktige skritt, og kan nok ofte føle det på samme måte som kvinnen.

I Guds åndelige verden heter det grønne trafikklyset: «Det er fullbrakt!» Joh. 19, 30. Og det blir ikke grønnere. Det er tilstrekkelig. Vi kan trygt våge oss utpå. Det holder.

Det var rødt lys. Derfor måtte Jesus ved sitt frelsesverk åpne veien til Gud. Gud måtte selv stige ned til oss i Sønnen, Jesus Kristus. Gud er livets kilde, i hans lys ser vi lys.

Det ble en ny tid med nytt håp. Gud er en forsonet Gud! Jesu er seierherre. Dødens makt er brutt og Jesus lever! «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men Gud vært takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.» 1. Kor. 15.

Slik kunne Paulus bryte ut i overbevisende glede. Himmelen over oss er åpen. Guds nådesol skinner. Mørkets og dødens makt er brutt. Gud ga grønt lys!

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll