ANDAKT: «Tjenesten han hadde f
...
ANDAKT: «Tjenesten han hadde fått av Jesus overskygget alt annet. Det var og er et forpliktende kall.» Foto: Adobe Stock
andakt
Fullføre løpet
Del
Vi blir ofte minnet om at vi er underveis i livet, og at det til sine tider kan være nokså skjørt. Og når vanskelige og vonde ting skjer, så forstår vi hvor viktig det er med en trygg og forankret Gudstro.

Paulus var mye opptatt av livet og døden og uttrykker håp om at han må fullføre løpet og tjenesten han hadde fått av Gud. Jeg må av og til spørre meg selv om hvor mye jeg er opptatt av det i lys av evigheten? I Apostelgjerningene 20,24 sier Paulus: «Men for meg er liv og død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus; å vitne om evangeliet om Guds nåde.»

Det å måtte bryte et løp eller konkurranse er sikkert en vond opplevelse. Paulus hadde kanskje en dag sittet på stadion og sett på datidens idrettshelter i Grekenland. Han kan selv ha vært tilstede og opplevd den triste hendelsen når en idrettsutøver må bryte et løp og med bøyd hode går ut av banen. Det kan sikkert ha vært en preken til ham selv:

Misjonæren Paulus, mannen med evangeliets stafett til det hedenske folk, nå må ikke du bli en av dem som bryter løpet og ikke når målet! Det gjelder ikke bare deg selv, det gjelder din tjeneste og dem du skal nå med evangeliet. Slik kan dette ha talt til ham. Tjenesten han hadde fått av Jesus overskygget alt annet. Det var og er et forpliktende kall.

andakt,paulus,apostelgjerningene,misjonær,ivar gjerdi