Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Forbud og påbud i Guds rike
Del
«Herrens ord kom til Jona for andre gang: «Stå opp og gå til storbyen Ninive! Det budskapet jeg gir deg, skal du rope ut over byen›.» (Jona 3,1).

Så hvor finner vi påbuds- og forbudsskiltene i Guds rike? Det er åpenbart at budene gir oss forbud som «du skal ikke lyve, stjele, myrde, begjære eller bryte ekteskapet». Når vi krysser disse grensene er vi i faresonen. Omvendelse og bekjennelse er en nøkkel til «åndelig trafikksikkerhet».

Guds kall er som regel et påbudsskilt. Gud gav hverken Moses, Jesaia, Abraham, Jona eller jomfru Maria flere alternativ å velge mellom. «Har du lyst har du lov leken» er sjelden vare i Bibelens verden. Moses ble sendt til Egypt, Jona til Ninive.

Maria ble fortalt at hun skulle føde et barn og Abraham måtte dra til et land Gud skulle vise ham. Samtidig ble alle de utvalgte også gitt løfter for seg selv og andre. Abraham ble lovet en sønn, et folk og et land. Moses skulle utfri folket fra Farao og innta løfteslandet. Jomfru Maria ble tildelt morsrollen for verdens frelser.

Løfter, kall og utvelgelse hører sammen med tro og lydighet mot Gud. Derfor er min oppfordring til alle reisende: Respekter forbudsskiltene og følg påbudskiltene! Da skal det gå deg godt på pilegrimsreisen «og du skal få leve lenge i landet».

andakt,terje t konradsen,terje tånas konradsen