ANDAKT: Det varme hjerte skape
...
ANDAKT: Det varme hjerte skapes som en Åndens frukt, når jeg er mye opptatt av Jesus. Foto: Adobe Stock
andakt
Varme hjerter
Del
«Det er like umulig å skille gjerningene fra troen, som det er å skille varmen fra ilden.»

Vi er alle skapt i Guds bilde, til fellesskap med ham og til et evig liv. Og vi er gjenstand for Guds ubetingede kjærlighet i Jesus Kristus. Skapt til fellesskap og samfunn med hverandre, med forvalteransvar og kall til tjeneste. Paulus er opptatt av at troen må være levende og virksom.

I Gal. 5 taler han om den frihet som Kristus har frigjort oss til, ved at vi rettferdiggjøres ved tro alene. Det dreier om et personlig forhold til Jesus. Og en levende tro må vise seg gjennom medmenneskelig omsorg og gode gjerninger. Luther har sagt:

«Det er like umulig å skille gjerningene fra troen, som det er å skille varmen fra ilden.»

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene. Men den som ser en bror lide nød og lukker hjertet til for ham når han selv har mer enn nok å leve av, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg?» 1. Joh. 3,16–17. Alvorlige ord.

For at forholdet til min neste, ja, omsorgen og de gode gjerningene skal kunne lykkes og bære frukt, bør noe være til stede og fungere: Et åpent blikk, et varmt hjerte og en myk hånd.

Det åpne blikket får jeg ved å være mindre selvopptatt. Det varme hjerte skapes som en Åndens frukt, når jeg er mye opptatt av Jesus. Og den myke hånden styres av et varmt hjerte. Paulus sier: «… her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet.» Gal. 5,6.

andakt,jesus,paulus,martin luther