ANDAKT: «Det var liv og røre i
...
ANDAKT: «Det var liv og røre i Jerusalem, da Jesus gjorde sitt inntog på et esel. Det var ikke noe storslagent, og han kommer heller ikke for å få kongemakt. Det var slik den lovede skulle komme til sin by, saktmodig ridende på et esel». Foto: Adobe Stock
andakt
Jesus kommer!
Del
«Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyrets fole…» Matt. 21,5.

Vi er igjen ved starten av adventtiden. Et nytt nådens år! Kristus, kongenes konge kommer! Det ligger både fortid, nåtid og framtid i de ordene. Han som kom til Jerusalem, han kommer en dag synlig for all verden og skal ta det endelige oppgjør.

Det var liv og røre i Jerusalem, da Jesus gjorde sitt inntog på et esel. Det var ikke noe storslagent, og han kommer heller ikke for å få kongemakt. Det var slik den lovede skulle komme til sin by, saktmodig ridende på et esel. Det var en bevisst handling, slik at det ble oppfyllelse av profetordet, «Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham; ydmyk er han og rir på et esel…» Sakarja 9,9.

Han kom ikke med våpen, ikke til hest, men i ytre ringhet. Men han kom rettferdig og seierrik. Hans inntog markerte lidelse, kors og død. Han visste at han red mot døden. Noen i folkemengden ropte, «Velsignet være han som kommer i Herrens navn!»

Jesus kommer! La oss ta i mot ham med ordene fra adventsalmen, «Mitt hjertes dør jeg åpner deg, o Jesus, kom hit inn til meg. og ved din nåde la det skje at jeg din vennlighet må se. – Ja, ved din Hellig Ånd det gjør vi daglig åpner deg vår dør, og deg oss kun til frelse vet, velsignet i all evighet.» Weissel.

andakt,ivar gjerdi,jesus,jerusalem