Løp: – Du og jeg oppmuntres ti
...
Løp: – Du og jeg oppmuntres til å holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender, skriver Kjell Hagen.
andakt
Fest blikket på Jesus
Del
Du og jeg oppmuntres til å holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Vi hører til ute på banen, ikke på tilskuerbenken.

Hebreerbrevet setter det hele inn i en større sammenheng. Skyen av vitner er alle trosheltene i kapitlet foran. Og hvilke helter! Deres liv, deres arbeid, lidelse og død taler om en bunnsolid tro. De var urokkelig i sin overbevisning, og er blitt stående som forbilder for alle oss andre.

Så følger oppfordringen om å legge bort alt som tynger, i likhet med idrettsfolk som stiller til start i korte eller lengre løp. De kvitter seg med det som kan hindre løpet. Det samme gjelder synden som så lett henger seg på oss. Fristelser og handlinger som vil bringe oss på avveier, vekk fra Guds gode vilje med livet. Da er det frigjørende godt å vite at Kristus tok våre byrder på seg.

Et målrettet løp

Neste punkt er å holde ut i det løpet som er lagt opp for oss, og som i stor grad er tilpasset hver enkelt. Herren vet hva som fungerer best for deg og meg. Som gutt likte jeg å høre på skøyteløp i radio, dette var lenge før fjernsynets inntog. Da som nå dreide det seg om å legge opp løpet best mulig, holde rundetidene og følge skjema. Et målrettet løp fra først til sist.

Slik tenker jeg også om livsløpet mitt, i forhold til Guds plan og vilje. Det eneste som fungerer er å ha blikket festet på Jesus. Det gir hele tiden ny kraft og inspirasjon.

Peter gikk på vannet. I en annen oversettelse heter det: La blikket hvile på Jesus! I motsetning til alt som vil gjøre blikket urolig og flakkende. Det skjedde med Peter da han gikk på vannet. Matteus forteller at da disiplene skjønte at det var Jesus som kom vandrende på bølgene, ropte Peter spontant: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» En bønn Jesus besvarte med et kom! Så står det videre: Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han merket hvordan det blåste, ble han redd og begynte å synke, og ropte: Herre frels meg! Med en gang rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham. Herrens hånd er ikke for kort til å frelse.

Det gikk bra så lenge Peter hadde blikket festet på Jesus. Men da han «oppdaget» vinden og bølgene, gikk det straks «hull» i vannflaten og han begynte å synke.

Ført på avveier

Paulus skriver til galaterne: «Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten?» Det hadde oppstått ulydighet mot sannheten. I dag høres stadig oftere et ekko fra Edens hage da Eva ble fristet av slangen: Har Gud virkelig sagt…? Paulus har en aktuell kommentar i 1. Kor. 11, 3: «Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus.»

Tro mot sannheten

Jeg vet ikke om noe bedre selskap enn hengivne kristne som ønsker å holde urokkelig fast ved de evige sannheter. Som ikke lar seg narre av tidens trender og ført på avveier, men har blikket festet på Jesus. Det å være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

Når bibelske sannheter nedprioriteres og fortrenges, står vi fattige tilbake – både som enkeltpersoner og nasjon. Riktignok har vi mer penger enn før, men ikke noe kan erstatte en levende tro på Den Allmektige Gud.

Fra død til liv

I generasjoner har Guds ord og troen vært en viktig veiledning i samfunnet. Slutter vi å ta hensyn til det åndelige behov vi er født med, står vi i fare for å rote oss bort. Den dagen vi bevisst forkaster Guds visdom og veiledning, ser vi ikke lenger hva som tjener til det gode for nasjonen.

Vi har ikke råd til å bli fremmed for gleden over å få være et Guds barn, frelst av nåde ved tro. Et menneske som har gått fra mørke til lys, fra død til liv. For å vandre i de gjerninger som er lagt ferdige for alle og enhver av oss!

Troens opphavsmann

Vi trenger å få øynene opp for hvem Jesus er, troens opphavsmann og fullender. Uten ham hadde verden bare hatt overtro og gudløshet, en framtid uten Gud og håp. Og han som innførte troen vil også fullføre den. Bare Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd har en konkret framtidsplan for oss mennesker. En tilværelse som på alle områder langt overgår denne verden.

«Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.»

Hebr. 12,1–2.

andakt,den hellige ånd,peter,jesus,kjetil hagen,kjell hagen,bønn