Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Frihetens pris
Del
«Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener» (Gal 1,10).

Gudsfrykt lever ikke godt sammen med ønsket om å gjøre mennesker til lags. Vi kan kanskje imponere noen med våre prioriteringer, men andre vil bli skuffet over oss. Den som har gjort seg avhengig av andre menneskers pris og anerkjennelse passer ikke inn i rollen som Kristi tjener.

Menneskefrykten er en felle for alle som lar seg lokke av kortsiktige resultater. Det som i første runde samler mennesker om en felles sak kan like fort splitte hvis grunnlaget er en felles fiende eller et annet negativ.

Enhet rundt det gode og sunde, det konstruktive og gudfryktige kan nok gi oss motstandere. Men den slags enhet samler, forener og styrker de som tjener Kristus.

Selv apostlene var preget av presset fra de lovkyndige og respektable i det jødiske lederskapet. Mange av prestene var blitt lydige mot troen. Og de var nidkjære for loven. Det var fristende å hykle og Peter selv var en av dem som vaklet under press.

Men gudsfrykten har alltid det langsiktige for øyet. Å frykte Gud vil alltid lønne seg til slutt. Selv om det kostet Paulus livet å stå opp mot makta, vant han fram med sin gudsfrykt. Nå kan vi alle nyte friheten og frukten av en tro som ikke bøyde seg for menneskeskapte bud og regler.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,terje t konradsen