Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Korsets kraft
Del
«For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft» (1 Kor 1,18).

Det finnes ulike slags kraft beskrevet i Bibelen. Guds kraft står gjerne i motsetning til menneskelig svakhet og fiendens åndsmakt. Likevel var det ikke ved Åndens kraft Jesus vant fram da han overvant den onde. Det var korsets kraft som knuste fienden og avvæpnet ham for all framtid.

Hva er forskjellen? Åndens kraft er Guds overmakt. Sammen med sin hær av engler har det aldri vært noen tvil om hvem som har overtaket. Sammen med Riket og æren, vil makten for alltid tilhøre ham. Ingen kan utfordre eller true Guds overmakt hverken i den synlige eller den usynlige verden. Likevel kunne ikke Gud benytte Åndens kraft til å frelse menneskeslekten, han trengte et annet virkemiddel.

Korsets kraft er Guds dårskap, men også hans hemmelige våpen. Ved å oppgi alle sine rettigheter, og deretter overgi seg til døden på et kors, vant Jesus en endelig seier.

Ordet om korset er evangeliet – Guds kraft til frelse for alle som tror. Der hvor ordet om korset går fram i verden vil Gud også stadfeste budskapet med Den Hellige Ånds kraft. Når noen oppgir seg selv og sine rettigheter for å følge Jesus blir korsets kraft forløst i dem som tror.

terje t konradsen,terje tånas konradsen,andakt