andakt
En verdig etterfølger
Del
«Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig» (Mat 10,38).

Det var ulike grupper av mennesker som fulgte etter Jesus. Noen kom på grunn av underne, andre søkte personlig råd og hjelp. Til tider tiltrakk han seg store folkemengder, andre ganger var de få. Særlig når Jesus skjerpet kravene kom det reaksjoner og mange trakk seg tilbake fra ham.

Det finnes bare en verdig måte å følge Jesus. Å ta opp korset er kravet han stiller til sine etterfølgere. Han avviser likevel ingen som kommer til ham med et behov. Men sanne etterfølgere blir kun de som aksepterer korsets vei. Korset er både et seierssymbol og et dødsmerke. De som bar sitt kors i romertiden var på veg til retterstedet. Alt håp om redning var ute. De ble tvunget til å akseptere sin dystre skjebne. Døden var eneste utvei fra lidelsene som ville komme.

Likevel er det annerledes å følge Jesus. Seieren er vunnet på forhånd og korsbæreren er allerede død. Fordi vi ble forent med Kristus på korset ble vi også oppreist med ham til et nytt liv for Gud. Korset er nå en påminnelse om hva det kostet ham som døde for oss. Å ta opp vårt kors daglig blir derfor en ære. Byrden og åket er godt og lett. Å følge Jesus er å gå i felles åk med Mesteren selv.

andakt,jesus,dødsmerke,kors,det nye testamentet,terje t konradsen