Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Som røveren på korset
Del
«Jeg ber ikke om den nåde du gav Peter. Jeg ber ikke om den nåde du gav Paulus.
 Jeg bare ber om den nåde du gav røveren på korset.»

Ja, slik ble det sagt i en tale nylig. Hvem som står bak sitatet fikk jeg ikke med meg, men tankevekkende er det likefullt.

I Guds rike trenger vi både Peter-e og Paulus-er, men herlig er det at vi kan komme som vi er til Jesus. Røveren på korset er jo nettopp et eksempel på det. Han hadde absolutt ingenting å vise til. Ikke bare Jesus, men alle visste at han var en mann som slett ikke hadde levd et liv han kunne rose seg av.

Men i hans enkle bønn er det mye tro. Han tror at mannen som henger på det midterste korset, som er i ferd med å dø som han, som ikke steg ned fra korset og slik viste sin guddommelige makt, likevel er en konge med et rike som døden ikke har noen makt over.

Slik står det i Luk. 23,39–43: «En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre bebreidet ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? … Og han sa: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis.»

Og du skal vite: «… hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst», sier Apg. 2,21

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll