Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Å møte krisesituasjon som David
Del
Når kriser inntreffer, når livet er kaotisk og framtiden skummel, er det mye man kan søke styrke i.

Jeg vet ikke hvor du er i livet akkurat nå. Kanskje har du det veldig bra, kanskje er alt på det jevne, eller kanskje befinner du deg i krise eller sorg. Noen ganger er livet brutalt og kaotisk. Det er Bibelen også tydelig på. I 1. Samuelsbok kapittel 30 kan man lese om hvordan David og hans menn reagerer på en krisesituasjon.

De finner hjemmene sine oppbrent og deres koner og barn bortført. Det er sterkt å lese hvordan den store krigeren David og hans medsoldater bryter sammen: «Da brast de i gråt, både David og de folkene som var med ham. De gråt til de ikke lenger var i stand til å gråte» (1.Sam. 30,4).

Det er fint hvordan Bibelen beskriver voksne menn som gråter seg tomme over sine koner og barn. Soldater som elsket familiene sine og sørget deretter. Å vise følelser, ja, til og med gi seg over til dem, kan noen ganger være både godt og sunt. Jeg snakket en gang med en person som følte seg svak på grunn av sin store sorgreaksjon. Man kan av og til forveksle følelsesutbrudd med svakhet. Denne fortellingen om David viser det motsatte. De store krigerne trengte å gråte seg tomme, på samme måte som vi trenger å få følelsene ut når krisen rammer.

Historien viser også en negativ måte å gi seg over til følelser på: Folket ga seg over til «harme» og sorg i en slik grad at de ville steine David (vers 6). Deres reaksjon på sorgen ble bitterhet og sinne, noe som kunne ført til mer elendighet for dem. I deres tilfelle ville en steining av David forhindret at de fikk familiene sine tilbake. Kanskje er det en advarsel til oss alle: bitterhet fører aldri noe godt med seg, og den rammer først og fremst den som er bitter.

Hva gjorde David videre? Han kom i «stor nød» på grunn av trusselen om steining. Situasjonen var svært kaotisk, slik den ofte er når en krise inntreffer i livet. Da er det fint å lese hva han gjør videre: «Men David søkte styrke hos Herren sin Gud» (1.Sam. 30, 6b).

Når kriser inntreffer, når livet er kaotisk og framtiden skummel, er det mye man kan søke styrke i. Man kan søke styrke i destruktiv retning, som alkohol, stoff eller ødeleggende relasjoner. Da er det bedre å bli oppbygget av gode venner, familie og andre som vil deg vel. Kanskje finner du oppmuntring i frisk luft, fysisk aktivitet eller andre hobbyer. Uansett vil ingen av disse tingene gi den samme styrken som Gud kan gi.

Hos Gud fant David etter hvert den styrken han trengte til å gjøre noe med sin situasjon. I Davids tilfelle var det noen konkrete spørsmål han trengte svar på. Han kunne valgt å spørre folk rundt seg, eller han kunne handlet på egne impulser. I stedet søker han råd hos den samme som gav ham styrke:

«Og David spurte Herren: Skal jeg sette etter denne røverflokken? Kan jeg nå dem igjen? Herren svarte: Sett etter dem! Du skal nå dem igjen, og du skal frelse fangene!» (1.Sam. 30,8).

David spør Gud om råd og får svar. Han handler på rådet Gud gav, og klarer å redde alt og alle som amalekittene hadde tatt fra dem (vers 18–19).

Historien om David gir oss tre råd å ta med inn i en krise eller en kaotisk situasjon i livet: 1. Få ut følelsene. Gråt deg tom, bruk den tiden du trenger på å sørge. 2. Søk styrke hos Gud. Han vet hva du trenger og hvordan han kan bygge deg opp igjen. 3. Søk råd hos Gud for framtiden og livet videre. Be, les i Bibelen og let etter svar. Tør å gjøre svaret om til handling.

David har skrevet flere salmer som viser hva han har lært om Gud gjennom et liv med mange prøvelser. Jeg vil avslutte med noen vers som jeg håper kan tale inn i din situasjon akkurat nå: «Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.» (Salme 34,19).

«Kast på Herren det som tynger deg, han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes» (Salme 55,23).

«Herren støtter alle dem som faller, og oppreiser alle nedbøyde» (Salme 145,14).

og David ba Herren om råd: «Skal jeg sette ­etter denne røverflokken? Kan jeg nå den igjen?» Herren svarte: «Sett etter dem! Du skal nå dem igjen og berge det de har tatt.»

1.Sam 30,8:

andakt,inspirasjon,inspirasjonskilde,gunnlaug bø