ANDAKT: «Gjennom det GT fortel
...
ANDAKT: «Gjennom det GT forteller, og gjennom det vi her har referert fra Hebr 11, hører jeg et entydig heiarop fra Moses: Vær frimodig! Gå videre i tro! Gud er trofast», skriver Egil Sjaastad i dagens andakt. Foto: Adobe Stock
andakt
Moses sitt heiarop
Del
I modne år møtte Moses et kall. Han skulle ta på seg et oppdrag i Guds frelsesplan for folket. Feilfri var han ikke. Men nøkkelen til hans tjeneste uttrykkes ved formuleringen «ved tro».

Ved tro avsto han fra kongehusets privilegier. Ved tro valgte han heller lidelsens vei sammen med folket enn en kortvarig nytelse av hoffets syndige liv. Verdiskalaen var blitt endret. Han valgte bort skattene i Egypt.

Ved tro handlet han etter Guds plan – selv om kong Farao menneskelig talt hadde gode muligheter for å stanse det hele. «… han holdt ut som om han så den usynlige» (Hebr 11:27). Ja, han valgte å adlyde påbudet om å stryke blod av påskelammet på dørkarmene. Han hadde nemlig gjort erfaringer med Gud og visste han var å stole på.

I dag er Moses med i heiagjengen ved vårt «løp» som kristne. Han roper: Gå videre i tro! Gud svikter ikke. Heller ikke de dagene alt er mørkt. Blodet på dørkarmene var et forbilde på Jesus. Og Jesus er den samme. Hans blod er et sikkert vern mot vredesdommen.

Gjennom det GT forteller, og gjennom det vi her har referert fra Hebr 11, hører jeg et entydig heiarop fra Moses: Vær frimodig! Gå videre i tro! Gud er trofast!

andakt,egypt,sinai,moses,egil sjaastad,det gamle testamentet