Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Bedre enn
Del
Ja, én dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Å ligge ved terskelen til min Guds hus er bedre enn å bo i lovløses telt. (Salme 84:11)

Jeg synes det ligger en erkjennelse mellom linjene i dette verset. Gang på gang har salmedikteren gjenoppdaget hvor mye bedre det er i Guds nærvær enn andre steder.

Det finnes et kjøtt i oss, og en fiende utenfor oss, som ikke har særlig sans for tiden vi bruker i Guds nærvær. Men det kan faktisk være en god ting å se. Du skal ikke være så overrasket over motstanden. Du skal heller trygt vite at du har rett på det likevel.

Det finnes så mye viktig og riktig og nødvendig som vil ta tiden, all tiden, når vi ønsker å bruke tid hos Gud. Og så er det fjellene som kan reise seg på innsiden, selvfordømmelse, stolthet, uro, prestasjoner. Eller dårlige erfaringer omkring nærhet og kristent fellesskap.

Salmedikteren viser en erkjennelse på at det kan være vanskelig. Samtidig erklærer han, det er bedre enn tusen ellers likevel!

Bedre enn tusen betyr at det er verdt å trosse alt dette som vil gi motstand. Ikke la nederlag eller støy eller vanskelige følelser vinne. Det er uansett ikke din ære. Jesus har allerede vunnet kampen for deg, så du har rett til å komme, hver gang.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll