Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Hvorfor?
Del
«Han sa til dem: Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i hjertene deres?» (Luk 24:38)

Disse ordene sa Jesus i en helt spesiell situasjon. Han var kommet gjennom stengte dører og stod foran disiplene sine. Det var ikke lenge siden han døde på verste måte. Nå var de redde og fulle av tvil, enda Jesus stod der.

Vi er ofte ukritiske til tvilende tanker. Frykt og fortvilelse kan lett styre oss. Jesus spør helt enkelt, hvorfor lar dere dette skje? Selv midt i kaoset har vi et valg. Vi kan legge merke til hva som skjer i hjertet vårt, løfter det opp, eller trykker det ned? Og så kan vi spørre oss selv hva vi egentlig vil.

Fortvilelse og tvilende tanker er som en lang trapp ned i en mørk kjeller. Vi behøver ikke gå hele veien ned. Det er mulig å stoppe og snu.

Hvorfor? spør Jesus. Grunnen til å stoppe turen ned trappen er Ham selv. Stemmen hans, ordene hans, akkurat i det han spør. Disiplene så han dø, men nå står han der levende i kjøtt og blod og snakker til dem.

Jeg var ikke der da Jesus stod og sa dette, kan du si. Men jo, så mange troende før deg har opplevd at akkurat disse ordene i Bibelen bærer Jesu eget nærvær. Så du kan velge tro framfor forferdelse og tvilende tanker.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,sverre h. skilbreid