Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Kjærlighet og nidkjærlighet
Del
«Den (kjærligheten) gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten» (1 Kor 13,6).

Den som elsker, elsker også sannhet. Det gjelder å være sannheten tro i kjærlighet. Troskap uten hele sannheten kan føre til blind nidkjærhet. Mange brenner for noe, men er i utakt med sannheten. Det er unyttig bruk av radikal energi og utspiller seg ofte i et politisk engasjement.

Radikale politiske meninger og standpunkter bygger ofte på forenklede løsninger av kompliserte spørsmål. Politikk er maktbalanse og kompromiss. Ingen får alt de ønsker seg, og summen av alt det gode partene kjemper for står ofte nærmest sannheten.

Religiøse sannheter om Gud og mennesker må ha kontakt med kjærligheten. Urett har ingenting med kjærlighet å gjøre. Likevel kan enkeltsannheter bli så viktige for noen at de er villige til å gjøre urett for å oppnå det de brenner for.

En selvmordsbomber er det mest ekstreme uttrykket for en skakkjørt nidkjærhet. For nidkjærheten er fortærende, kraftfull og tiltrekkende for noen, men har sjelden et lykkelig utfall for alle. Jesus var den eneste som mestret nidkjærheten uten å gjøre andre urett.

Kjærligheten har to venner: sannhet og medfølelse. Den tilfredsstiller kravene fra dem begge. I vår glede over sannheten vil vi aldri kunne nyte andres lidelse.

andakt,inspirasjon,inspirasjonskilde,åndelig påfyll