Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Guddommelig oppmerksomhet
Del
Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt» (Job 1,8).

Hva skal til for å vekke oppmerksomhet hos Gud? Job hadde tydeligvis oppnådd akkurat det. Men i resten av Jobs bok kan det virke som oppmerksomheten fra andre usynlige krefter førte med seg både ulykke og død. Noen hevder at denne generasjonen har et bunnløst behov for oppmerksomhet og positive bekreftelser.

Men sannheten er at mennesket alltid har søkt anerkjennelse hos andre – synlige og usynlige. Gudenes oppmerksomhet skulle gi beskyttelse, fruktbarhet og økonomisk framgang. Herskernes gunst ga forfremmelse på samfunnsområdet. Så er vi altså fortsatt de samme sårbare individene som lever i avhengighet av andre.

Slik var det også ment fra Skaperens side. Vi ble aldri skapt til å mestre alt selv. Jobs posisjon hos Gud og mennesker ble testet til yttergrensene. Selv hans venner vendte ham ryggen. Likevel beholdt han Guds oppmerksomhet gjennom lidelsene og vant fram til et klarere lys over hvem Gud er:

«Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne» (42,5).

Så hadde ikke Gud glemt ham likevel. Job fikk sin rett bekreftet hos Gud som gjenopprettet alle tap fienden hadde påført ham.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll