Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Guds rike, menigheten og arbeidet
Del
«Ingen vil kunne si: ‹se her er det› eller: ‹Der er det›. For Guds rike er midt iblant dere» (Luk 17,22).

Det nye testamentet definerer både Guds rike og menigheten som Guds suverene ansvar. Vi fikk ikke noe oppdrag om å bygge selve Riket, men ble utsendt for å forkynne nærværet og kraften.

Menigheten består av levende steiner som Gud selv bygger opp til et åndelig hus. Vi er både lemmer på Kristi legeme og grener på vintreet. Gud er både vingårdsmann og arbeidsleder på byggeplassen. Selv om vi er Himmelrikets arvinger har vi ingen kontroll over Rikets nærvær eller over hvem som tillegges menigheten.

Gud er også en arbeider, derfor skal vi både arbeide på vår egen frelse og bidra til innhøstning og fostring av dem Gud legger til menigheten. Til slutt skal vår innsats gjennomgå ildens prøve. Dersom byggverket består, er det fordi edle materialer er tatt i bruk. Høy, halm og treverk vil bli flammenes rov.

Det arbeidet vi er betrodd kalles forsoningens tjeneste. Når noen tar imot evangeliet vi forkynner, har vi ansvar for å lære dem å holde alt det Jesus befalte. På samme måte som vi har omsorg for egen helse, personlig utvikling og vekst, kaller Gud oss til å hjelpe andre mot det samme mål – helliggjørelse, modenhet og helhet i Kristus Jesus. Resten blir opp til Gud selv.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll