Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Si det du mener og stå for det du sier!
Del
«La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde» (Mat 5,37).

Ord har makt, de forplikter og binder oss til å handle i samsvar med dem. I et bibelsk perspektiv er det ingen divergens mellom hjertets tanker, de ordene vi uttrykker og de handlingene vi utøver. Samsvar kalles integritet, det motsatte er hykleri.

Ord og handlinger kan bli hørt og observert av andre mennesker. Hjertets dyp er det bare Gud som ser. Vi må derfor være forsiktige med å sette oss til dommere over andres holdninger og tanker. Som mennesker må vi forholde oss til det vi hører og ser.

Samtiden roper på bekreftelser. Anerkjennende og svulmende ord taes i bruk, selv om man ikke mener så mye mer enn der og da. Når mennesker er usikre på egen verdi, yteevne og profesjonalitet ønsker de at andre skal bekrefte dem.

Vi har alle et naturlig behov for bekreftelser fra tid til annen. Men når går det over fra å være oppmuntrende ord til å bli manipulerende skryt og smiger?

Så vi må ikke bare vokte oss for negative utsagn, men også for smigrende ord som stimulerer andres ego. Slike ord kan manipulere og binde andres usikkerhet til våre forventinger og planer. Ekte oppmuntringer derimot – bekrefter, frigjør og inspirerer til helhjertet innsats på eget ansvar både i ord og i handling.

andakt,terje t konradsen,terje tånas konradsen