Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Vennskap
Del
Jesus sier: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.» Joh. 15.
 

Hva er et godt vennskap? Ordspråkene 27,9–10 sier dette om vennskap: «Godt vennskap styrker sjelen. Gi ikke slipp på din venn.»

Vi mennesker er så forskjellige, noen trives godt alene og er ikke i samme behov av å ha mange omkring seg. Men jeg tror nok at de fleste synes det er fint og godt å ha en eller flere som en kan regne med som en nær og god venn.

Jeg vet at noen savner venner som man kan regne med og stole på. Og erfaringene og opplevelsene på dette område er nok veldig forskjellige. Det er lett å bli skuffet. Bibelen taler flere steder om vennskap.

«En venn viser alltid kjærlighet, en bror er født til å hjelpe i nød.» Ordspr. 17,17. Jesus sier: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.» Joh. 15.

Og flere andre har synspunkter på vennskapets betydning. Pascal: «En sann venn taler vel om oss, og forsvarer oss når vi er fraværende.»

Max Tau: «Vennskapet kjenner ingen landegrenser, derfor er det også den egentlige fredsskaper.» De fleste erfarer at det er i helt spesielle livssituasjoner at en oppdager og erfarer om en virkelig har gode og trofaste venner. Noen en kan stole på og regne med når det virkelig røyner på.

«Virkelig vennskap er en plante som vokser langsomt», har George Washington sagt. Og fra Håvamål: «Har du en venn du tror på, besøk han ofte, for det gror kratt og høyt gress på den vei som ikke vandres på.»

Vennskap styrker sjelen! Og søndag taler Jesus om det å elske og vennskapet til ham.

ivar gjerdi,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,andakt