Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
«Våg ­alene stå»
Del
Vi må frimodig våge å stå for det vi tror på og vi må stå faste på Ordets grunn.

Som barn og ungdom lærte mange sangen om profeten Daniel. Han var en innflytelsesrik mann. Kong Dareios ville innføre en lov som blant annet skulle avskaffe Gud, og man skulle isteden bøye seg for kongen.

Men Daniel bøyet ikke av fra det han var overbevist om. Han stod fast i troen på Gud, og han endte som kjent i løvehulen. En har sagt, «Hvis du ikke står for noe, kommer du til å falle for hva som helst». Og det henvises til Jesaja 7,9 b, «Vil dere ikke tro, kan dere ikke stå støtt», og i en annen oversettelse heter det «Hvis du ikke står fast i troen, vil du ikke bli stående i det hele tatt».

Vi må frimodig våge å stå for det vi tror på og vi må stå faste på Ordets grunn. Det svikter dessverre for mange her. Man bøyer av for menneskelig tankegang og fornuft. Det flertallet mener og det «politisk korrekte» blir ofte avgjørende.

Fristelsen til sløvhet og likegyldighet ligger alltid på lur. Bare troen på Jesus og evig liv skaper fred med Gud i en god samvittighet. Det dreier seg alltid om et personlig forhold til Jesus. Når alt vårt eget blir verdiløst og faller i grus, finnes en trygg grunnvoll som aldri svikter. Denne klippegrunnen er Jesus Kristus og hans fullkomne frelsesverk.

Vi er ofte i situasjoner da vi må ta viktige valg, slik som Daniel. «Sett deg for et hellig mål. Kristus klart bekjenn! Stå rekken fast som stål. Og kjemp som Daniels menn. Våg så stå som Daniel. Våg alene stå! Gi som han et hellig løfte. Fram med Jesus gå!» Bliss

inspirasjonskilde,åndelig påfyll,andakt,ivar gjerdi