ANDAKT: «Og Den Hellige Ånd vi
...
ANDAKT: «Og Den Hellige Ånd vil komme oss til hjelp, slik at vi får se at vi treng­er Jesus som Herre og Frelser» skriver Ivar Gjerdi i dagens andakt. Foto: Adobe Stock
Innbudt
Del
Det var nok en større begivenhet på Jesu tid å få en invitasjon til et gjestebud, enn det er nå.Derfor var det nokså uhørt å takke nei. Vi får sikkert innbydelse oftere, og det er som regel hyggelig å bli bedt bort. Et selskap krever forberedelser, og det er som regel en glede å kunne svare: «Takk, jeg kommer gjerne!»

Men slik gikk det ikke denne gangen. Jesus hadde talt om bordplasseringer og gjestfrihet, og da er det at en av gjestene sier, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike».

Da kommer Jesus med liknelsen om mannen som ville holde et stort festmåltid og innbød mange. Og da tiden for selskap­et var der, ble en tjener sendt ut med beskjed til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig!» Lukas 14,17. Men alle takket nei, med forskjellige begrunnelser. Ble det ikke prioritert, eller hadde de ikke lyst til å komme?

Dypest sett er det snakk om prioritering både når det gjelder å gå i selskap og når det gjelder Guds rike. Jesus bruker altså en kjent menneskelig hendelse for å understreke viktige åndelige sannheter.

Innbydelsen til Gudsrikefest­en og den store glede i Herren er allerede sendt ut. Og gjelder fremdeles. Det finnes ingen annen vei til Guds rike enn å gripe anledningen i tide, og takke Jesus for frelsesverket. Guds ord gir klar beskjed om at hvis vi ønsker å sitte til bords i Guds rike, og få del i Guds gode gaver, må vi være villige til å ta konsekvensen av kallet og svare ja eller nei.

Og Den Hellige Ånd vil komme oss til hjelp, slik at vi får se at vi treng­er Jesus som Herre og Frelser.

jesus,lukasevangeliet,den hellige ånd,andakt