Gud leter etter oss, som hyrde
...
Gud leter etter oss, som hyrden leter etter den bortkomne sauen sin, men vi må være villige til å la oss finne. Derfor lyder ropet fortsatt: «Hvor er du?» Hvor er alle som bør la seg finne av Jesus?, skriver Ivar Gjerdi. Foto: Adobe Stock
Hvor er du?
Del
Gud leter etter oss, som hyrden leter etter den bortkomne sauen sin, men vi må være villige til å la oss finne. Derfor lyder ropet fortsatt: «Hvor er du?» Hvor er alle som bør la seg finne av Jesus?

Adam og Eva ble avslørt og de innrømmet at de hadde spist av frukten. (1. Mosebok 3,8–15) Det ble deres redning. Det gjorde det mulig for Gud å gi dem ordet om frelse, Ordet om ham som skulle gjenopprette den skade som Satan hadde ført inn i verden. Til oss som verken kan eller vil skjule din synd, sier Gud: «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky!» Jes 44,22.

Gud ønsker å være tilstede i våre liv for å vise sin nåde, kjærlighet og omsorg. Han sier til oss, «Her er jeg!» Jesaja 65. Gud spør etter oss før vi har tenkt på ham. Han roper før vi vet av å spørre etter ham. Han roper sitt navn ut over oss for å gi tilkjenne at han ønsker å være vår Herre og Frelser. Guds frelse er nøye planlagt fra evighet av.

I Jesus Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Ef. 1,4. Gud rekker ut sine hender til et trassig folk som følger sine egne tanker. «De fulgte sine egne tanker, sitt onde og harde hjerte.» Jer. 7,24. Gud er der alltid. Han ser etter oss, til tross for vår egoistiske og likegyldige ferd.

Gud leter etter oss, som hyrden leter etter den bortkomne sauen sin, men vi må være villige til å la oss finne. Derfor lyder ropet fortsatt: «Hvor er du?» Hvor er alle som bør la seg finne av Jesus?

«Enn står Jesus og banker, Enn går Jesus og sanker, Ennå kaller Han, Ennå leter Han, Ennå søker Han deg.» Bernhard Holm.

ivar gjerdi,adam,eva,mosebok,satan