ANDAKT: Nei, gjennom Jesu fors
...
ANDAKT: Nei, gjennom Jesu forsoningsverk har vi også fått en ark vi kan gå inn i – og bli berget. Foto: Adobe Stock
Regnbuen
Del
Selv om mange andre opp i gjennom tidene har brukt fargene: rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett, er det ingen tvil om at denne fargesammensetningen har med regnbuen å gjøre.

I en artikkel i Dagen i juli hadde en innsender lest om regnbuen på internett og blant annet funnet noe fint i et avsnitt på Wikipedia. Det peker på at hver farge skal minne oss om et løfte fra Gud, og jeg synes dette var så fint at jeg deler det videre her.

«Rød – Herren vår rettferdighet. / Oransje: Herren vårt banner. / Gul: Herren er dere nær./ Blå: Herren som helbreder. / Indigo: Herren er min hyrde / Fiolett: Herren vil forsørge/.»

I 1. Mos. 9,17 står det ellers følgende om regnbuen og Noah: «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt kjøtt og blod på jorden.»

Og Norsk Studiebibel skriver om dette: «Denne pakten kjennetegnes ved at det bare er Gud som tar på seg forpliktelser. Slik blir pakten en ensidig nådepakt. Regnbuen settes i skyen som et tegn på pakten.

Flere forhold ved denne pakten er forbilder på Kristus. Dette er også en ensidig nådepakt. Korset står som tegn på Guds evige nådepakt, pakten som ikke kan rokkes og som stadfester at Kristus ikke er vred på oss.»

Nei, gjennom Jesu forsoningsverk har vi også fått en ark vi kan gå inn i – og bli berget.

andakt,regnbuen,wikipedia,noah,norsk studiebibel,pakt,syndefloden,jesus