ANDAKT: «Det han gjorde for os
...
ANDAKT: «Det han gjorde for oss den gangen, tilegnes og tilregnes oss her og nå. Det blir vårt. Vi får del i det», skriver Egil Sjaastad. Foto: Adobe Stock
andakt
«Med ham»
Del
«Med ham» – tre ganger! Hva betyr dette?En gang i studietiden leste jeg Ef 2. Jeg mumlet med meg selv: «Så er altså også jeg vakt opp fra de døde!» For her leste jeg:

«Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham» (Ef 2:4–6).

«Med ham» – tre ganger! Hva betyr dette?

I Rom 6 ser vi det samme. «… begravet med ham», «oppreist med ham», «ett med ham». Se her:

«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden… Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans» (Rom 6:3–5).

Langfredag, påskedag og Kristi himmelfartsdag er altså ikke bare noe jeg betrakter på 2000 års avstand. Nei, gjennom evangeliet og dåpen blir det som skjedde, helt nært. Vi trekkes med og blir ett med ham – påskens hovedperson. Det han gjorde for oss den gangen, tilegnes og tilregnes oss her og nå. Det blir vårt. Vi får del i det.

Det vil jeg glede meg over denne dagen.

andakt,egil sjaastad,jesus,evangeliet