Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Belønnet
Del
«Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere – han som bar manges synd, og han ba for overtredere» (Jes 53,12).

Jesus utholdt det aller verste. Han gjorde det bevisst og frivillig. «Han uttømte sin sjel til døden.»

Men Gud ga ham stor lønn. Han ble høyt opphøyet – kronet med herlighet og ære. Fordi han forsonte Faderen med oss på korset, fikk han «se etterkommere» (Jes 53,10). Millioner tilber ham.

Ja, hver tunge skal bekjenne at han er den store forløseren. Han skal føre historien til dens sluttpunkt. Da skal han opprette det evige gudsriket. Både hans menighet og hans motstandere skal se ham. Endatil «de som har gjennomstunget ham», skal erkjenne at han var den han sa han var (Åp 1,7).

På den siste dagen skal øversteprestene Kaifas og Annas, landshøvdingen Pontius Pilatus, kong Herodes, Festus og Drusilla, Berenike og Herodes Antipas – ja, absolutt alle til alle tider – bøye seg for ham. Men bare «den store hvite skaren», frelste mennesker fra alle folkeslag, skal tilbe ham med glede: «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet» (Åp 7:10).

Da har Lammet fått utbetalt hele lønnen!

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,egil sjaastad