Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Guds «derfor»
Del
«Derfor har også Gud høyt opphøyet ham.» Hvorfor?

Fordi Jesus var lydig til offerdøden. Fordi han lot Guds frelsesvilje skje. Fordi hans innstilling var «skje din vilje». Derfor ble han opphøyet. Jesus er nå i himmelen og bærer navnet over alle navn, navnet Gud selv bærer, Herre-navnet. «Jesus Kristus er Herre!»

Han har fått all makt. Hans herrevelde kan nok angripes, men aldri beseires. Over ham som har fått plassen ved Faderens høyre hånd, finnes ingen. Absolutt ingen. Og alle hans fiender skal en dag brukes som skammel for hans føtter (Sal 110,1).

Jesu oppstandelse og himmelfart skal derfor ikke omtales uavhengig av korset. Langfredag, påskedag og Kristi himmelfartsdag hører sammen. De to siste skildrer Guds svar på Jesu lydighet mot hans plan om å forsone menneskeslekten med seg selv.

Begrepene «derfor» og «fordi» gjør dette tydelig også i andre sentrale tekster: \u0085«Men han som for en kort tid ble satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle» (Hebr 2,9).

«Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden …» (Jes 53,12).

Takk, Jesus!

andakt,åndelig påfyll,inspirasjonskilde,egil sjaastad