Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Meget høy
Del
«Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy» (Jes 52: 13).

Det er Messias profeten her taler om. Frelseskongen som skulle komme.

Det neste kapitlet skildrer tjenerens dype fornedrelse: Han ble foraktet, fornedret og grusomt behandlet av mennesker. Og han ble forbannet, fordømt og straffet av Gud selv. Han ble gjort elendig og led døden for våre lovbrudd og misgjerninger. Ja, «det behaget Herren å knuse ham» (Jes 53:10).

Men punktum ble ikke satt da steinen ble rullet for graven.

Han ble kalt ut – også det av Gud selv. Profetens ord gikk bokstavelig i oppfyllelse. Han ble «oppløftet og opphøyet og … meget høy». I trosbekjennelsen sier vi: «For ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd.»

Profeten sammenfatter den store sammenhengen slik: «Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære» (Jes 53:11).

Når vi tilber ham som den høyeste, skal vi alltid huske: Denne høye posisjonen vant han gjennom den dype fornedrelsen – for vår skyld.

egil sjaastad,andakt,inspirasjonskilde