ANDAKT: «Det er merkelig. De v
...
ANDAKT: «Det er merkelig. De ville ha Jesus, men ikke korset. Vi vet ikke hvorfor. Vil du ha et krusifiks, må du ta alt sammen.» Foto: Adobe Stock
andakt
Korset må med
Del
Jesus står for nåde og tilgivelse. Han er en guddommelig venn som tar imot oss som vi er.

Det hellige korsets kirke i New York City opplevde innbrudd to ganger like etter hverandre i 2003. Første gang stakk tyvene av med et metallskrin med penger. Tre uker senere forsvant de med noe mer overraskende. Katolske kirker har gjerne krusifikser. Tyvene hadde skrudd av den meterlange, 100 kilo tunge Kristusfiguren fra krusifikset og latt henge igjen det store trekorset som figuren var festet til.

Vaktmesteren undret seg og sa: «Det er merkelig. De ville ha Jesus, men ikke korset. Vi vet ikke hvorfor. Vil du ha et krusifiks, må du ta alt sammen.»

Men det er ikke så merkelig. Også i dag vil mange ha Jesus, men ikke korset. Jesus står for nåde og tilgivelse. Han er en guddommelig venn som tar imot oss som vi er. Han hører bønn og hjelper oss i all nød. Men hvorfor gjør han det? Korset må med. Det sier alt om hva det kostet Jesus å frelse oss. Han døde for oss. Syndene våre er så store at det trengtes en forsoning. Ikke så populært, men helt grunnleggende. «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» (1.Kor 1,18)