Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Å bomme på målet
Del
Han tilgir våre bommerter, våre feiltrinn.

Synd betyr visst å «Å bomme på målet». Å treffe ved siden av. Noen ganger er det bagateller. Andre ganger svært alvorlige bommerter. Noen ganger er det ubevisste handlinger, andre ganger utført eller sagt med hensikt.

Vi har vært offer for andres bommerter. Og vi har også bommet kraftig slik at det har gått ut over andre. Vi bærer alle på smerte av disse bommertene, disse syndene.

Jesus ble kalt «han som bærer bort verdens synd» (Joh 1,29), og ved sin død er han «en soning for våre synder, ja, ikke bare våre, men for hele verdens» (1.Joh 2,2).

La oss komme til Jesus, han som vet hvordan det tynger å bære synd og sone det. La oss ved å innrømme og si det som det er til Jesus, få kjenne hva det gjør med oss å være tilgitt. La oss ta inn over oss at han har gjort opp for oss.

Han tilgir våre bommerter, våre feiltrinn. Og la det få konsekvenser for vår hverdag og de som er rundt oss: de tilgitte – som tilgir.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll