Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Bygge relasjoner
Del
«Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp» (Rom 15,2).

Det nye testamentet vektlegger kjærligheten mellom mennesker. Dere skal elske hverandre – det var Mesterens ord. Likevel må vi se relasjonsbygging i en større sammenheng. Kjærligheten representerer magnetismen i forholdet. Den har omsorg og viser interesse og varme for den andre.

Men samtidig må vi lære å vise respekt og ære. Respekten setter grenser og gir oss et rammeverk til å beskytte nære relasjoner. Gud må respekteres for den han er, mennesker må lære å respektere hverandres forskjeller. Vi kan ikke bare flyte rundt i gode følelser, vi må også kjenne til grensene for hva som er sunt og godt.

Ingen relasjoner kan etableres eller utvikles uten tillit. Derfor kommer troen først. Når vi velger å stole på Gud og hans løfter er relasjonen etablert. Men tillit trenger tid til å vokse innenfor rammen av ære og respekt.

Slik kjærlighet og respekt står sentralt i ekteskapet burde det også være i andre relasjoner. Menigheten er en familie med Gud som far – og ifølge katolikkene – kirken som mor. Derfor er det nødvendig at vi både vokser i forståelse og innsikt om oss selv og for hverandre. Kjærlighet, respekt & ære, tillit og forståelse er de fire verdiene som bygger og trygger en relasjon.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll