Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Kjærligheten er ikke alt
Del
«La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode» (Rom 12,9).

Det kan være misvisende å hevde at kjærligheten er Bibelens sentrum, selv om kjærligheten utvilsomt er en av de viktige verdiene som motiverer Gud i sin plan for verden. For Gud er ikke bare kjærlig og relasjonær. Han er også hellig, rettferdig, nådig og barmhjertig.

Den sentrale tanken i Bibelen handler om hvem Gud er – hans karakter, roller og vesen. Deretter avsløres hans plan med skaperverket hvor mennesket fremstår som det ypperste av hans verk. Synden og det ondes problem er bakteppet for Guds frelsesplan hvor Sønnens inkarnasjon, død, oppstandelse, himmelfart og gjenkomst gjør opp med fiendens og syndens ugjerninger.

Den som vil lære Gud å kjenne må gjøre det på hans premisser. Gud velger selv hvem han vil åpenbare seg for. Kjærligheten og ærefrykten for Gud er uadskillelige og gjenspeiler seg i vårt forhold til medmennesker.

Vekstpotensialet i vårt åndelige liv ligger gjemt i helliggjørelse og kjærlighet sier apostelen Paulus i sitt første brev til Tessalonikerne. Apostelen Peter sier også: «For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus» (1 Pet 1,8).

åndelig påfyll,andakt,inspirasjonskilde