Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Engstelige for fremtiden
Del
Det beste vi kan gjøre, er å be til Gud - be om hjelp og kraft, ledelse og trygghet.

Mange barn og unge i dag er engstelige for fremtiden. Klimaendringer og forurensing får stor oppmerksomhet. Anklagene rettes mot den voksne generasjonen: Hva slags verden overlater dere til oss? Får vi overhodet noen fremtid?

Jordkloden har gått gjennom mange forskjellige perioder. Det har skjedd store forandringer gjennom århundrene. Nasjoner har oppstått og gått til grunne. Midt i dette står mye fast i vekslingen mellom årstider, stjerner og planeters bevegelser. Det aller meste i naturen skjer på varierte, men likevel forutsigelige måter.

Bak alt vi ser, står den evige Gud. Han har skapt alt. Han har ikke overlatt verden til seg selv. Han vil at vi skal forvalte naturen så klokt vi kan. Likevel er det mye vi ikke er herre over. Det beste vi kan gjøre, er å be til Gud - be om hjelp og kraft, ledelse og trygghet.

Kong David formulerte det så fint i Bibelen: «Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene. Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer. Herre, du berger både mennesker og dyr. Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.» (Sal 36:6-8)

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll