Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Vi er betrodd mye
Del
«Av forvaltere kreves det at de viser troskap,» sier Paulus i 1. Kor. 4,2. 

Forvaltere er svært betrodde medarbeidere som man kan overlate ansvar og verdier til. For Gud er alle kristne slike betrodde medarbeidere eller forvaltere. Mennesker som han betror å forvalte store verdier i sitt skaperverk. Og det forventes troskap.

Gud vil at vi skal være gode forvaltere av de verdier han har betrodd oss. Og vi må være villig til å dele med andre. Gud har gitt oss et skaperverk som vi må ta vare på. Jeg tenker på alle våre ressurser, materielle verdier som vi må gjøre regnskap for, naturgaver og nådegaver.

Og vi kristne og Guds menighet må ikke glemme kanskje det viktigste, den største av alle rikdommer, evangeliet om Jesus Kristus, verdens frelser. Dette Guds ord må forvaltes godt og rett, slik at flest mulig kan få høre det. Det må deles med andre, like til jordens ender. Misjonsperspektivet må være klart og tydelig.

andakt,åndelig påfyll,inspirasjonskilde