Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Vent tålmodig på Herren
Del
«Vær modige og sterke, alle dere som venter på Herren! Salme 31,25»

Guds ord taler mye om å vente tålmodig og forventningsfullt på Herren. Vi skal få overlate våre liv til Gud. Det er fristende å ta saken i egen hånd, og gjerne gå foran Gud i egenrådighet.

«Herre, om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter.» Salme 5,4. David er et eksempel på viktigheten av å vente. Det går igjen i hans liv og i hans salmer.

Å vente på Herren hører troens liv til. Kristenlivet vil alltid bli utsatt for fristelser, prøvelser og belastninger. Derfor må troens bæreevne prøves.

Og gjennom dette vokser også troen. Når vi blir avhengig av hjelp og veiledning, så må vi ikke begynne å se rundt omkring oss, men se oppad.

«Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunn og kraft til å løse ut. Salme 130,7.

«Vær stille for Herren og vent på ham! - Vent på Herren og hold deg til hans vei!» Salme 37, 7 og 34.

«Vent på Herren! Vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt -.» Salme 27,14.

andakt,inspirasjon,inspirasjonskilde,åndelig påfyll