Illustrasjonsfoto: Terje Peder
...
Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
andakt
Fred og frihet
Del
Denne fullkomne personlige frihet og fred er det bare Jesus som kan gi oss.

Grunnlovsdagen skal igjen feires. Mai er jo en fantastisk måned. Dagene er blitt lysere og varmere, og nytt liv spirer fram. 17. mai står for noe helt spesielt i vår bevissthet. Det representerer noe av det mest verdifulle for oss.

Til daglig tenker vi kanskje ikke så mye på det. Det er på en måte blitt en selvfølge. Men det er jo dessverre ikke slik i virkelighetens verden. Krig og ufrihet preger stor deler av verden. Det er derfor et privilegium å få bo i et land som vårt.

«Frihet og liv er ett», sier Nordahl Grieg i et kjent dikt. Det er en erkjennelse av at mennesket er skapt til å leve i frihet.

17. mai er blitt selve symbolet på vårt lands frihet og selvstendighet. Grunnloven skal være garantien for at samfunnet skal bygges på lov og rett. Vi har hittil tatt det som en selvfølge at kristne prinsipper og verdinormer skal være selve grunnlaget og det verdifulle rammeverket omkring våre liv, og fellesskapet i hjem og samfunn.

Vi mener at det er først da at den personlige frihet kan utfolde seg på en rett og god måte. Det er i Guds eget ord vi finner disse evige og faste prinsippene for livet, en frihetens grunnlov.

«Til frihet har Kristus frigjort oss.» Gal. 5,1.

Denne fullkomne personlige frihet og fred er det bare Jesus som kan gi oss.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,inspirasjon,ivar gjerdi