Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Jesus taler vår sak
Del
«For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.» Titus 2,11-14.

Jesus har vist seg for oss som Frelseren. Nå har han guddommelig fullmakt ved Faderens høyre side. Derfra utfører han sin yppersteprestelige gjerning. Han lever i forbønn for oss, det vil si at han gjør sitt offer gjeldende for dem som tror på ham.

«Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.» 1. Joh.2,1.

Vi møter evigheten i Jesus. Han representerer Guds kall til oss. Vårt forhold til Jesus i dag blir avgjørende for om vi eier det evige livs håp, og som i takknemlighet til Gud med iver gjør gode gjerninger i hans navn!

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll