Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Rettferdiggjort
Del
«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» Rom 3:22b–24.

Rettferdiggjort ved tro er et stående uttrykk i Romerbrevet. Evangeliet åpenbarer at det blir gitt oss en rettferdighet fra Gud som vi ganske enkelt får motta som nådegave.

Det er av tro og ikke gjerninger. Evangeliet utelukker våre gjerninger som grunnlag for tro. «Er det av nåde da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde.» Rom. 11,6.

Det glade budskap er ganske enkelt at «hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv». Her oppfylles profetien om at Herrens lidende tjener gjør de mange rettferdige, idet han bærer deres misgjerninger.

Han er kommet for å dekke over misgjerninger og til å føre fram en evig rettferdighet. Denne rettferdighet kommer fra Gud. Den fører med seg at gjennom den enes lydighet får de mange stå som rettferdige

«Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet.» Rom. 5,19.

For en troende er evangeliet en Guds kraft, som gjør hva ingen lov og ingen moral kan utrette: Det gjør oss til Guds barn, frelst av bare nåde.Lykkelige er den som har funnet­ et slikt ankerfeste for troen.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,ivar gjerdi