Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Bundet til Kristus, men virkelig fri
Del
Gud gir oss sin fullkomne frihet som gave ved troen på Jesus Kristus. Bundet til Kristus, men virkelig fri. Gal.5,1.

Vi feirer igjen frigjøringsdagen. Den står for noe helt spesielt i vår bevissthet, og representerer noe av det mest verdifulle for oss som folk og land. Til daglig tenker vi kanskje ikke så mye på det. Det er vel blitt en selvfølge. Men det er jo ikke slik i virkelighetens verden. Krig og ufrihet preger fremdeles deler av verden.

Mennesker har gjennom tidene stått fram som despoter og diktatorer, og har ikledd seg herskeroller i Guds sted. Og det har til denne dag satt sitt preg på verdens historiske løp.

For oss er grunnloven selve symbolet på vårt lands frihet og selvstendighet. Den skal være garantien for at samfunnet skal bygges på lov og rett.

Og kristne prinsipper og verdier skal og bør være grunnlaget for fellesskapet i hjem og samfunn. Vi ser hvor viktig det er med etiske retningslinjer og verdinormer som verdifulle og viktige rammer. Først da kan den personlige frihet utfolde seg på en rett og god måte. Det er i Guds ord vi finner disse evige prinsippene for livet, en frihetens grunnlov.

Gud gir oss sin fullkomne frihet som gave ved troen på Jesus Kristus. Bundet til Kristus, men virkelig fri. Gal.5,1.

Kingo sier i salmen: «Jeg er bleven fri ved deg, bind meg hjertelig til deg, da skal jeg, o store fange, takke deg med frihetssange.»

ivar gjerdi,andakt