Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Oppstandelseskraft
Del
Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse…»Fil. 3,7–10a

Så du mener denne verden behøver en radikal forandring? Så du vil være radikal? Finnes det noe mer radikalt som har skjedd med et levende menneske enn at noen som døde en grusom død og ble lagt i en grav, stod opp fra døden noen dager senere?

Dette er påske. Finnes det noe mer radikalt budskap å fortelle enn at dødens og syndens makt har ingen fremtid? At den allerede har fått seg en alvorlig knekk for baugen fordi den er beseiret? Finnes det noe som er heftigere enn dette? Hvis det er sant? Dette er påske.Påskebudskapet er hva som fortelles om Bibelens Jesus. Han fra himmelen og Nazaret.

Paulus, den sprenglærde lovlæreren i Israel som med rette må kunne kalles for en religiøs fanatiker. Han innrømmer at han i lengre tid var så i opposisjon til dette kristne påskebudskapet at han «kastet mange hellige i fengsel» og «omkring i synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet» (Apg. 26,10f). Det er radikalt. Men ikke noe edelt.

Men han snudde om. Ble omvendt. Fikk nåde og et nytt paradigme. For all nåde forvandler. Forfølgeren ble en like brennende etterfølger av Ham som han før forfulgte. Jesus Messias. Det nye Testamentet har 13 brev som er bevart fra hans hånd. Han som var åndelig død i sin synder, fikk nytt liv som forvandlet ham. Og han forteller fortsatt til oss om at noe av det samme skjer i enhver som åpner seg helt for denne Jesus. Hvilket radikalt mysterium når slike ting skjer!

Det er påske i livet! Det er liv i påsken! I Jesus Kristus. Nytt liv. Oppstandelseskraft som transformerer våre liv. Her er hvordan du vil se oppstandelskraftens mangfoldige gjennombrudd i et menneskes liv: Lunkenhet i forhold til alt som har med Jesus å gjøre blir til et stadig varmere hjerte for Jesus. Tvil blir til stadig mer tro, tillit og hvile i Gud.

Bibellikegyldighet blir til bibelglede. Mørke blir til stadig mer lys. Et hjerte med hat og bitterhet blir til et hjerte med kjærlighet og villighet til å tilgi. Glede over ting som bedrøver Gud, blir til sorg og omvendelse. Ufølsomhet over andre mennesker blir til stadig mer godhet. Forlegenhet på Jesu vegne blir til stadig mer frimodighet på hans vegne. Tyver blir ærlige folk. Gretne naboer får lyst til å bli mer vennlige.

Gjerrige blir mer sjenerøse. Grenser overholdes i respekt. Lysten til å være til glede for Gud og mennesker blir større. Og kraften likeså. Dette er radikalt. Det er din påske.Veien til påskens nye liv begynner, fortsetter og får sin fullendelse i Ham som er Veien. Ved at vi blir en sann kristen. Et ektefødt Guds barn med et nytt himmelsk stasborgerskap.

Det var det som skjedde med Paulus. I Bibelen kalles det for å «få Guds rettferdighet» (2.Kor. 5,21) eller «bli rettferdiggjort.» (Rom. 3,21–26» Det er å være «i Kristus».

Lær deg disse uttrykkene og forstå hva det er! Det er av den levende Gud å bli behandlet og tatt imot av Ham som om du selv var som Kristus. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Fullkommen. I Guds øyne. Dette eier du ikke i deg selv. Eller på grunn av deg selv. Langt derifra. Men du eier det i din Frelser.

I Jesus Kristus. I Kristus er du skjult, som hånd i hanske. Ved troen på ham. Han tok all din synd og skam – til og med dine – på kroppen sin og bar den opp på et korsets tre. Og døde. Han gjorde det for deg. Så oppstod Han. Så du kunne oppstå. Her i livet på en åndelig måte. I det kommende liv, kroppslig og bokstavelig. Det er en gave. Som mottas ved tro. På Kristus. Alt på grunn av Ham. Dette er nåde. Og svært radikalt.

Da «kjenner jeg Ham og kraften av hans oppstandelse» sier Paulus. Nå. Og på oppstandelsens dag.Så du mener du behøver en radikal forandring? En herligere forandring? Du har fått det. Det er påske. Og Pinse.«Men vi har denne skatten i leirkar.»

Ja, det vet du kanskje en god del om. Ting går i stykker. Vi som er rene ved troen på Ham som vi ble døpt til, blir alle skitten i dette livet og må stadig renses. Vi som aldri mer tørster, blir tørst i dette livet og må derfor stadig drikke. Av Ånden. Heldigvis har vi alle fått én Ånd å drikke av.

Bad og Drikk! Kom til Ham!«Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt.

For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus.

Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse…»Fil. 3,7–10a

andakt,dag martin østevold,åndelig påfyll,inspirasjonskilde