Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Kjærligheten står ikke alene
Del
«Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann» (Ef 5,33).

Når begrepet kjærlighet har fått en så sentral plass i samtidskulturen må det ikke forlede oss til å tro at det alltid har vært slik. Nentserne, et inntil nylig unådd folkeslag på den russiske tundraen, har ikke et eget ord for kjærlighet selv om kulturen og språket har eksistert i tusen år.

De tyr til det russiske lubov for å uttrykke seg om sine følelser til den elskede. Når en mann ville sette verdi på sin ektefelle bruker han det nentsiske ordet for respekt.Respekt er et annet relasjonsbyggende ord.

For å bygge relasjoner må vi ha en grunnleggende holdning av respekt. Sammen med tillit og forståelse er kjærlighet og respekt de fire bena som bærer relasjonsstolen. Og uten tillit kan vi aldri bli trygge eller komme særlig nær.

Det å utvikle forståelse for den andre og seg selv definerer relasjonens potensial. Så lenge forståelsen vokser er relasjonen interessant.

Kjærligheten er magnetismen i forholdet, den drar oss sammen. Men vennskap går som selve livet igjennom faser. Selv om vi må si farvel eller gi opp en nær relasjon, står vi likevel igjen med agape, den ubetingede kjærligheten.

Den krever ikke gjenytelser, men vil kun det beste for den andre.

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,terje t konradsen,terje tånas konradsen