ANDAKT: «På avstand satt Pilat
...
ANDAKT: «På avstand satt Pilatus på sin «hest», han visste at Jesus var uskyldig, men for å berge sin guvernørstilling så lot han Jesus korsfeste.» Foto: Adobe Stock
andakt
Langfredagens tilskuere
Del
La oss ta en tur til Jerusalem i det som vi regner som cirka år 33, og forestille oss at vi er sammen med dem som sto ved Golgata og så på at tre mennesker ble korsfestet. 

På mange måter kan det også være historien om deg og meg i dag. På avstand satt Pilatus på sin «hest», han visste at Jesus var uskyldig, men for å berge sin guvernørstilling så lot han Jesus korsfeste.

Fire kvinner sto helt inntil Jesu kors, de visste at Han var Messias, men var dypt fortvilte fordi det de så, var ikke det de håpet, og samtidig visste de at de var avhengig av Ham som hang på det midterste korset.

Ved siden av sto en del andre tilskuere: Noen var etterpåkloke. Noen spottet, for de ville ha bevis.

Noen var bare interessert i det som hørte Jesus til, nemlig eiendelene. Slik er det også i dag, vi spiller de samme roller rundt Jesu kors. - Hvor står du?

andakt,kpk,golgata,jesus,langfredag,jerusalem,israel,pontius pilatus