ANDAKT: «Fordi så verdig er di
...
ANDAKT: «Fordi så verdig er ditt kall. Uten finnes det hverken kraft eller forståelse til å leve for Gud. Begynn med oppjusteringen. Så kan du følge Ham», skriver Sverre H. Skillbreid Foto: Adobe Stock
andakt
Verdig
Del
«Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått.» Ef 4:1For en oppjustering. Gud som er verdig all pris, er Far. Og Far satte en så uendelig høy verdi på oss, at han gav oss sin egen Sønn. Så vi kan være Hans barn.

Da jeg jobbet i butikk lærte jeg at vi måtte plukke av de gamle prislappene før vi priset opp varer. Ellers ville kundene plukke av den nye, og se at varen var billigere før. Djevelen og synden gjør motsatt. Han plukker av den gamle prislappen, så vi glemmer både vår verdighet og Guds hellighet. Og så priser han oss ned.

I tre kapitler i Efeserbrevet priser Paulus alt sammen opp. Han viser hvor uutgrunnelig kjærlighet Far har, som gav oss sin Sønn. Så vi i troen kan stå tilgitt framfor Ham, og ta imot retten til å være hans barn. Først halvveis i brevet begynner Paulus på formaningene: Lev et liv verdig det kallet dere har fått.

Hvorfor begynner ikke Paulus med formaningene med en gang? Hvorfor disse tre kapitlene fylt av Far, nåde, barnekår, og Guds kjærlighet i bredde, lengde, høyde, og dybde?

Fordi så verdig er ditt kall. Uten finnes det hverken kraft eller forståelse til å leve for Gud. Begynn med oppjusteringen. Så kan du følge Ham.

sverre h skilbreid,andakt,jesus,efeserbrevet,paulus