Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Kultur uten Gud?
Del
«Guds ord det er vårt arvegods. Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros. Vi holdt den høyt i ære …» Grundtvig

Det hevdes nok med rette at vi nå opplever et betydelig moralsk forfall i samfunnet. Det er ikke vanskelig for noen å registrere mye av det som skjer. Mange opplever det på kroppen gjennom vold og kriminalitet.

Andre stikkord er ran, tyveri, økonomisk utroskap, svart arbeid, mindre respekt for helligdagslovgivningen og tabugrenser som stadig flyttes. Alkoholforbruket øker, ikke minst øker det igjen blant de yngre. Og hjemmene rammes selvfølgelig som en følge av disse utviklingstendensene.

Det er ikke nødvendig å nevne så mange flere eksempler. Det er ille nok som det er. Hva er så årsakene? Når rammene omkring livet brytes ned, må det gå galt. Albert Schweitzer har sagt, «Kultur uten Gud leder til avgrunnen».

Høsten 1996 var de ti bud prekentekst ved gudstjenestene for første gang i nyere historie. Det sier ikke så lite, og det utløste også debattprogrammer.

I TV2 ble det spurt om Kirken hadde vært for svak og utydelig i forhold til en rekke etiske og moralske spørsmål. Flere innringere mente at de Guds bud måtte være rettesnor for vår moral. «Hold derfor alle de budene jeg gir deg i dag, slik at dere kan bli sterke …» 5. Mos. 11. «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» 2. Mosebok 20,3.

«Guds ord det er vårt arvegods. Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros. Vi holdt den høyt i ære …» Grundtvig