Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Det nest beste
Del
Hvis djevelen skjønner at vi er på leting etter det beste, vil han prøve å tilby oss det nest beste!

Tror du på djevelen du da? Nei, men jeg vet at han fins og er i full virksomhet. Jeg leser om ham i Bibelen – og i avisen om hans gjerninger hver dag,

Det nest beste er en «religion» hvor vi selv er i sentrum, hvor vi er en del av guddommen, vi trenger derfor ikke å forsones med Gud. Vi kan styre materien ved hjelp av tanken. Det var interessant nok en av de første tre løgner som djevelen kom med i begynnelsen av Bibelen: «Dere kan bli som Gud, og kjenne godt og ondt».

Det var løgn, og gjennom hele Bibelen kalles han Løgnens Far. Hans forslag holder like lite som du kan holde vann mellom fingrene. Det beste , er derimot at det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, 2. Kor. 5,19