FORBEDERE: – De sukker og ber
...
FORBEDERE: – De sukker og ber når de sitter bak rattet. De ber på flyplasser når de venter på ombordstigning, og de ber under flyturen, skriver Kjell Hagen om mennesker som har lært av Paulus å ha forbønn som sin naturlige hvilepuls. Foto: Adobe Stock
Andakt
Vær et forbilde!
Del
Det er på tide at vi innser hvor viktig det er å gi barna en sunn og god opplæring 
i den kristne tro.

Hver ny generasjon trenger gode forbilder. Personer med idealer og interesser som gir livet innhold og mening. I dag gjerne omtalt som rollemodeller.

Ofte er det de store heltene som vekker beundring. Tenk om jeg kunne utrette noe tilsvarende! Men alle troende er kalt til å være ambassadører for Kristus i denne verden.

Paulus hadde tro på ungdommen, i motsetning til mange andre som ristet på hodet av yngre ledere. Derfor skrive han til sin medarbeider Timoteus: «La ingen forakte deg fordi du er ung.» Det var nødvendig på den tid, og er det fortsatt. En kristen livsstil i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.

Paulus kunne sikkert ha sagt det samme til den eldre garde. Vi som i dag befinner oss i den klassen, har også et stort ansvar. Vår levemåte forplanter seg raskt videre til neste generasjon.

Utfordringen er ikke å være et glansbilde. Jesu disipler var ikke feilfrie personer, like fullt ble de forbilder. De hadde et inderlig ønske om å følge Jesus!

Paulus presenterer seg som apostel med kall til å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus. Han omtaler sin yngre medarbeider med ordene: «Min kjære sønn», og forteller at «jeg nevner deg stadig i mine bønner, natt og dag». Den formuleringen brukes flere ganger. Det har fått mange til spørre: «Var det mulig? Ba Paulus døgnet rundt for sin venn og medarbeider? Hadde han ikke mye annet å gjøre?»

Det hadde han selvsagt. Men Paulus var en forbeder, fylt av nådens og bønnens Ånd. Omsorgen for Timoteus og menigheten lå på hans hjerte hele tiden, ikke som en plage, men som et kjært bønneemne. I stille stunder til alle døgnets tider var forbønn hans naturlige hvilepuls. Hvor han enn befant seg, på land eller sjø, hadde han med seg en lang forbønnsliste.

Andre har lært av Paulus og bruker alle passende anledninger til bønn. De sukker og ber når de sitter bak rattet. De ber på flyplasser når de venter på ombordstigning, og de ber under flyturen. Stille bønner stiger opp fra hjertedyp.

Paulus fortsetter i 2. Tim. 1,5: «Jeg glemmer ikke din oppriktige tro. Denne tro bodde i din mormor Lois, og i din mor Eunike, og jeg er viss på at den bor i deg også!»

Hvor heldig han var som hadde slike forbilder og forbedere i egen familie! Likevel måtte han ta et personlig standpunkt. Jeg er viss på at troen bor i deg også.

Selv er jeg dypt takknemlig for at jeg fikk vokse opp i et hjem der troen hadde en naturlig plass både i ord og handling. Det var den beste arven jeg kunne ha fått med meg hjemmefra. Men like fullt måtte jeg ta mitt eget standpunkt.

I brevets tredje kapittel kommer Paulus tilbake til oppveksten til Timoteus, og peker på farer for å miste troen. «Men du skal holde fast ved det du har lært og er blitt overbevist om, du vet jo hvem du ha lært det av.» Så viktig er det å ha gode læremestre. Kvinner og menn som selv har valgt å følge Jesus, og som med glede formidler budskapet videre.

Så kommer selve plommen i egget: «Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning.»

Hvilken god ballast å ta med seg helt fra barndommen! Visdom, frelse ved troen, læring, rettledning og oppdragelse. Det menneske som hører Gud til, blir istandsatt og utrustet til all god gjerning.

Alt av bare nåde.

Det er på tide at vi innser hvor viktig det er å gi barna en sunn og god opplæring i den kristne tro. Paulus taler om en visdom som leder til frelse. Ikke tvang til tro, men om å bli ledet steg for steg. Selv så han på seg selv som en tjener som ville hjelpe mennesker til tro. Troen kommer som kjent av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord.

«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.»

1. Tim. 4,14