Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Evangeliet på 90 sekunder
Del
«Vår Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han» (Salme 115,3).


Dette verset beskriver med få ord vår Guds enestående posisjon og hans private adresse. Hvem kan utfordre ham? For det første bor han på et sted vi ikke har tilgang til, dessuten gjør han alt han vil, også på vår adresse.

Alt hva vi ikke er, det er Gud. Alt hva vi ikke har, det har han. Et ubalansert og kontrastfylt forhold. Hvorfor er han da interessert i oss?

Bibelen slår fast at makten, æren og riket tilhører Gud – i all evighet! Den samme kilden forteller at mennesket gjorde opprør mot allmakten.

Det skapte stod opp mot Skaperen. Hvorfor lever vi da fortsatt på jorden, burde han ikke gjort slutt på oss, denne opprørske slekten av kjøtt og blod, og skaffet seg en annen familie?

Forklaringen ligger i det Paulus sa til athenerne på høydene ved det gamle Akropolis: «Vi er hans slekt!» (Apg 17,28).

Gud har nemlig et familieprosjekt, og vi ble skapt i hans bilde. Men redningsaksjonen har kostet prosjektledelsen dyrt. Guds enbårne sønn måtte ofres for å bringe tilbake balansen mellom rettferdighet og barmhjertighet.

Nå kunne Gud tilby forsoning og frelse gjennom hans sønns offer. Dette er Guds evangelium. Gjennom omvendelse og tro blir vi alt det Gud er og vi får alt det Gud har. Hva mer kan et syndig, begrenset og behovspreget menneske våge å forvente!