TEGN: «Min påstand er at du ha
...
TEGN: «Min påstand er at du har sett tegn på dette oppstandelsesmiraklets mulighet. Det skjer med sommerfuglen. Ut av en stygg puppe kommer den vakreste skapningen du kan tenke deg», skriver Dag Martin Østevold. Foto: Martin Børnes
andakt
Etter en kort tids lidelse
Del
Vi har et sikkert håp i Jesus Kristus. Som motiverer og driver oss til et hellig liv i gledesfylt forventning. Det kommer. Etter en kort tids lidelse

I dette enkle verset oppsummerer apostelen Peter nøkternt den erfaring som ethvert menneske før eller senere vil oppdage at vår vidunderlige tilværelse er full av: Lidelse. Samtidig viser han oss det fantastiske som Gud i sin kjærlighet har kalt oss til – det velsignede håp – som når det ved tro blir levende for oss – forvandler alle perspektiver herfra og til evigheten.

«Etter en kort tids lidelse.» Peter taler om korset. Om forfølgelsens lidelse slik det den gang ble erfart av de første kristne. Slik erfares den også av troende i dag. Men lidelsen er også universell. Vår virkelighet har ikke forandret seg.

Vi kjemper mot lidelsen. Hvert sykehus og hver helsearbeiders gode gjerning er et varmt vitnesbyrd om det. La oss være ærlige. Det er bare et spørsmål om tid. Forgjengeligheten viser seg mer og mer i alle former for skrøpelighet og sykdom. Til unge og gamle. Rik og fattig.

Lidelsen kommer uforskyldt til oss i kropp, sjel og sinn. Den kommer via mennesker som gjør oss vondt. Og som selvforskyldt. Fra brutte relasjoner vi selv har medvirket til. Dette er vårt liv. Du kan gå til doktoren og ofte bli frisk. Men er det hjelp å få, er det bare midlertidig hjelp.

En dag skal du dø. Dette er lidelse. Du kan få varme og lindrende trøst fra ensomhetens lidelse gjennom gode venners velsignede nærvær. Men en dag er både de og vi borte. Dette er lidelse.

Peter påstår at de troendes lidelser er kortvarig. Kort tid? Det kommer an på ditt perspektiv om noe er kortvarig.

Guds ord gir et vidunderlig løfte som skal gå i oppfyllelse «etter en kort tids lidelse». Guds ord taler om det som «all nådes Gud har kalt dere til». Nemlig «sin evige herlighet i Kristus».

La du merke til ordet «evige herlighet?» Etter en kort tids lidelse. Døden, når menneskets ånd forlater kroppen, har ikke nødvendigvis siste ord. Lidelse og smerte er ikke det siste. «The best is yet to come.» For den som tror.

Jesus opplevde at Han etter sitt jordelivs død «etter kort tids lidelse» «stod opp igjen og for opp til himmelen» Han gikk hjem til en evig herlighet. Paulus forteller at enhver jesustroendes ånd har del i håpet om samme himmelfart, i samme hjemlov, etter en kort tids lidelse: «Vi vil heller være borte fra kroppen og hjemme hos Herren, for det er så mye, mye bedre.»

Det kan bare være bedre fordi vi etter lidelse og død lever der Jesus er. Det kan bare være bedre fordi vårt hjemland er i himmelen. Det kan bare være bedre fordi vi lever hjemme hos Gud. Derfor kunne Paulus også si: «For meg er livet Kristus og døden en vinning.»

Den herligheten «all nådes Gud» har kalt oss til og i sin store nåde skal la oss erfare er enda mer! En dag skal de troendes ånd forenes med en ny kropp. De skal oppstå fra sine graver, uansett hvor den er. Med et herlighetslegeme. Likt det Herren Jesus hadde etter sin oppstandelse.

Makan til eventyr, pastor…

Vel, Paulus sier at «har vi bare for dette liv satt vår lit til Kristus er vi de mest ynkverdige av alle mennesker». Vårt håp er et nytt liv. Et evig liv. En oppstandelse fra de døde. Til en fremtid på en nyskapt himmel og jord. Etter en kort tids lidelse.

Min påstand er at du har sett tegn på dette oppstandelsesmiraklets mulighet. Hver vår får naturen liv som av døde! I bedet ditt skjer det: Du sår et lite frø. Men etter kort tid vokser noe vidunderlig opp som ikke ligner det frøet du la i jorden. En vakker plante!

Det skjer med sommerfuglen. Ut av en stygg puppe kommer den vakreste skapningen du kan tenke deg. I ektesengen skjer det. Sæd ble sådd i kvinnens dyp. Og et forunderlig menneskebarn kommer ut! Og det skjedde med Ham som vi tilber. Han har lovet at det også skal skje med den troende.

«Mine kjære. Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når Han åpenbarer seg, skal vi bli Ham lik. For vi skal se Ham som Han er. Den som har dette håp til ham renser seg. Likesom Han er ren.»

Vi har et sikkert håp i Jesus Kristus. Som motiverer og driver oss til et hellig liv i gledesfylt forventning. Det kommer. Etter en kort tids lidelse. «Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten og æren i all evighet. Amen.»

«Men all nådes Gud som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen!»

1.Pet. 5,10