Ønsketenking om islam

åndskamp i europa

Det er merkeleg at profesjonelle folk i Herrens teneste bagatelliserer den største utfordringa for den europeiske kultur og levemåte: imperialistisk islam.

Mener «Brexit» oppfyller bibelsk profeti

nord-irland

Flere evangelisk protestantiske kristne mener «Brexit» er et varsel om endetiden det profeteres om i Bibelen i Johannes Åpenbaring og Daniel.