Ateistisk utgangspunkt for vitenskapen

vitenskap

Det ser ut til at ateister i våre dager har fått allmenn aksept for at det ateistiske utgangspunkt er det eneste gyldige innenfor vitenskapelig arbeid.

Det bor en populist i oss alle

Lederartikkel

Vi kan alle bli lurt til å tro at verden er enklere enn den er. Konsekvensene av det kan bli dramatiske.